Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Apr 4, 2022

Erik ställer sig vid katedern och förklarar en gång för alla vad fascism är, samt varför den eventuellt är gay. Den japanska homofascisten Yukio Mishima får oproportionerligt mycket utrymme.