Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


May 10, 2021

Erik funderar om Ovidius kärlekstips klarar woke-kravet och Johan försöker hitta tips i daoismen på hur man kan vara en Youtuber.