Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Sep 13, 2021

Johan reflekterar över människors förmåga att dela upp sina personligheter i olika fack. Erik blir besatt av Johans byrålåde-metafor, varpå han avslöjar att naiva hippies kommer att återinföra nazismen, eventuellt av misstag.