Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa

Feb 13, 2023

Går det att bli vuxen, och är det ens eftersträvansvärt? Hur ser framtidens barn- och vuxenskap ut? Är gränsen mellan barn- och vuxenkultur på väg att utraderas helt? Kommer vi någonsin slippa Disney-remakes? Kanske kan filmen Big med Tom Hanks från 1988 ge oss svaret på dessa frågor. Eller kanske inte. 


Feb 6, 2023

Det finns inget nytt under solen menar Johan, vare sig drag queens eller kravaller. Ingen modern människa är hur som helst snuskigare än vad James Joyce var i början av 1900-talet. Är det snarare så att det blivit på modet att anse saker skamliga och förfärande? 


Jan 30, 2023

Vem är Michel Houellebecq? Varför åker han till Amsterdam för att spela in en dokuemntär om sina egna sexköp, eller är det satir? Går det att säga att han är dark Björn Ranelid? Lyckligtvis har Erik lagt vantarna på hans manifest, och försöker således reda ut vad han egentligen vill med sitt liv och...


Jan 23, 2023

Det är dags för ännu en upplaga av Kärlek och Europas relationsakut, denna gång men Familjeliv.se som frågebank. Går det att styra sina känslor? Borde du ta tillbaka någon som kanske ångrar sig efter att denne dumpat dig? Vi agerar experter och stillar din oro kunskapstörst. 


Jan 16, 2023

Kommer Google och ChatGPT göra översättaren ännu fattigare än hen redan är? Johan har läst Nils Håkanssons bok Dolda Gudar och undersöker om man kan göra en gnostisk tolkning av AI. Är en automatisk demiurg vi skapat själva närmare Författaren, verkets store skapargud? Och spelar det någon roll om ändå...