Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Nov 7, 2022

Johan spånar kring förändrade manlighetsnormer och de konsekvenser detta fått för människors sexliv, medan Erik högläser om romantikens fascism ur en mystisk urkund. Är den Snälla Killen ett postmodernt fenomen? Är skönheten lite som att hålla i ett coolt vapen?