Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Dec 21, 2022

Välkomna till Kärlek och Europas ofrivilligt experimentella julavsnitt där vi pratar om den så kallade kristna kulturtrenden, rädslan att upplösas i Kristus enorma personlighet och varför man bör riva fler kyrkor. God jul!