Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Apr 18, 2022

Johan fortsätter sin studie av det goda i livet och har nu kommit till knarket. Historia, farlighet och legalisering avhandlas för att slutligen landa i att man borde kolla mer på sport.