Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Oct 24, 2022

Premiär för Kärlek & Europas Proust-salong. Vi avhandlar sofistikerade ämnen som fölrälskelsens drivkrafter, människans vilja och otydbarhet, Eriks pendling mellan woke och wack, Johans magisteruppsats samt tandläkarbesök, vikbara telefoner och det politiska läget i största allmänhet.