Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jun 21, 2021

Johan diskuterar hypokondrins idéhistoria utifrån Hanne Kjöllers krönikor om post-covid, varefter Erik utnämner Richard Dawkins till den mest Kafka-lika Kafka-kritikern.