Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Aug 30, 2021

Erik studerar den rena, heliga, kärleken genom Elizabeth Smart och Julian Assange. Johan pratar om spioner och att konspirationsteorier ofta är lite sanna.