Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jun 12, 2022

Johan avslöjar myterna om kaffe och kommer fram till att den älskade drycken är så nyttig att det borde vara kriminellt att inte dricka den. Riskerar kaffet i förlängningen att urholka våra autentiska val och vår fria vilja?