Preview Mode Links will not work in preview mode

Kärlek & Europa


Jan 2, 2022

I detta feta nyårsavsnitt går Johan igenom julfilmen Love Hard och boken Brinn Oslo Brinn för att undersöka om man kan ha en omoraliskt ful partner. Erik studerar kulturens roll som statusmarkör i det klasslösa samhället med Franz Kafka och American Psycho.